h

Actueel: stand van zaken PHS

6 oktober 2010

Actueel: stand van zaken PHS

De afgelopen maanden is het verzet tegen de komst van meer goederentreinen sterk gegroeid.

Niet alleen in Rheden, maar in veel gemeentes langs de IJssellijn en Twentelijn heeft men zich tegen de plannen uitgesproken en geprotesteerd. Ook alle politieke partijen hebben van zich laten horen en veel gelobbyd richting Den Haag. En nu?

Op donderdag 7 oktober debatteert de vaste kamercommissie Verkeer en Waterstaat over het Programma Hoogfrequent Spoor. Eerder al hadden deze kamerleden samen maar liefst 184 vragen over het onderwerp gesteld, waaronder ook veel vragen over de gevolgen van de komst van extra goederentreinen voor deze regio. Op 6 oktober zijn deze vragen beantwoord. De eerste indruk van de antwoorden is dat de minister weinig opening voor alternatieven en verbetering van de plannen ziet. Volg het debat via internet van 14:00 tot 18:00 uur (Troelstrazaal).

Spandoek Laat de goederentreinen varen
(Foto Roland Heitink)

Wat wil de SP? De SP richt zich op het verbeteren van de Betuweroute*, op het doorvaren naar Hamburg via zee en op de binnenvaart, die de capaciteit en de mogelijkheden heeft een groot deel van de vervoersstroom veilig en duurzaam op te vangen. Allerlei inpassingen en compenserende maatregelen aan en langs het huidige spoor zullen nooit afdoende zijn tegen de overlast, die de goederentreinen zullen veroorzaken. Want nu al is er veel overlast van trillingen en geluid, blijkt uit eigen onderzoek. Daarom zeggen wij – samen met ruim 4000 anderen - :Laat de goederentreinen varen!

*Weblogger Theo Kooijmans suggereerde onlangs in een van zijn columns op een vervelende toon dat de ‘gestaalde kaders’ van de SP tegen het doortrekken van de Betuweroute zijn, aangezien de SP in Zevenaar en de grensstreek ook de actie ‘Laat de goederentreinen varen’ heeft gevoerd. Dat is onjuist. De SP is wel altijd tegen de aanleg van de Betuweroute geweest. Nu die lijn echter is aangelegd –met helaas alle bijbehorende problemen en kostenoverschrijdingen van grote projecten...- moet die wat ons betreft ook gebruikt worden en aangesloten worden op Duitsland. Maar daarvoor wensen wij wel een acceptabele inpassing voor het zgn. Derde Spoor. In mooi Duits: een ‘siedlungsferne Trasse”, zonder overlast van goederentreinen door Emmerich of andere steden en dorpen.

U bent hier