h

SP Rheden: eindelijk een eind aan intimidatie-trajecten!

16 april 2014

SP Rheden: eindelijk een eind aan intimidatie-trajecten!

Al sinds het najaar van 2013 stelt de SP Rheden de praktijken van WorkFast en TopProject in de gemeente Rheden aan de kaak. Deze trajecten werden in de gemeente ingezet om mensen met een bijstandsuitkering richting werk te begeleiden.

In het najaar van 2013 kregen verschillende politieke partijen signalen binnen over zowel WorkFast als TopProject. De SP en Gemeentebelangen besloten daarop tot het openen van een meldpunt. Hierop kwamen veel schrijnende en schokkende verhalen binnen. Cliënten voelden zich geïntimideerd, kregen angstaanvallen als ze weer een afspraak hadden op het gemeentehuis, durfden thuis niet meer een blokje om, “want ik moet bereikbaar zijn”, en verloren al hun zelfvertrouwen.

De signalen die de partijen binnen kregen, waren zodanig ernstig dat de SP besloot in december een voorstel in te dienen om direct te stoppen met beide trajecten. Een meerderheid van de gemeenteraad wilde echter eerst een onderzoek afwachten dat het college had aangekondigd.

Eind februari besloot het college, naar aanleiding van het onderzoek, per direct te stoppen met TopProject en de werkwijze van WorkFast op punten te verbeteren. Tijdens de informatie-avond van 8 april bleek echter dat meerdere partijen geen vertrouwen meer hadden in WorkFast. Het college besloot daarop zelf tot het stopzetten van ook WorkFast. Een motie die de SP in wilde dienen, namens de gehele oppositie was dan ook niet meer nodig.

De SP Rheden wilde nog wel een onderzoek naar de cliënten die tijdens beide trajecten gekort zijn op de uitkering en diende daar een motie voor in, gesteund door de PvdA, Gemeentebelangen en Groep-Pieper-Rook/Burgerbelangen. “Omdat bekend is dat er problemen zijn geweest met de bejegening bij zowel TopProject als WorkFast, is het niet ondenkbaar dat het mogelijk is dat cliënten op verkeerde gronden zijn gekort. De SP wilde dat het college die dossiers nog een keer zou doornemen om zeker te weten dat de kortingen terecht zijn geweest. “ Aldus Tamara Koppelaar, raadslid SP. De coalitiepartijen vonden dit echter niet nodig en vertrouwden erop dat besluiten tot korting op uitkeringen zorgvuldig worden genomen.

Wij zijn erg blij dat er nu eindelijk een einde komt aan dit soort praktijken in onze gemeente. Het kan nooit de bedoeling zijn dat inwoners geïntimideerd worden en bang worden om naar een afspraak op het gemeentehuis te gaan. Wij hebben gemerkt dat het voor veel mensen moeilijk was om hun verhaal ergens kwijt te kunnen. Wij zijn alle inwoners die zich bij ons, of andere partijen, hebben gemeld erg dankbaar. Zonder hun signalen hadden wij dit nooit op deze manier op de agenda kunnen zetten. Wij gaan er vanuit dat cliënten vanaf nu zorgvuldig begeleid gaan worden, waarbij de menselijke maat, maatwerk en respectvolle bejegening voorop staan. Mochten er toch weer problemen ontstaan, dan zullen wij er weer bovenop zitten!” Aldus Tamara Koppelaar.

U bent hier