h

Wat heeft de SP Rheden de afgelopen 4 jaar bereikt?

19 maart 2018

Wat heeft de SP Rheden de afgelopen 4 jaar bereikt?

Foto: SP Rheden

De SP was in de periode 2014-2018 met 5 raadszetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Rheden en was hiermee de grootste partij in de oppositie. De fractie werkt nauw samen met de afdeling. Op deze manier weet de SP wat er onder de mensen speelt, in de straten, wijken en dorpen en kan dit inzicht gebruiken in de raad.

In ons verkiezingsprogramma kun je lezen welke plannen we voor de komende 4 jaar hebben. Maar wat heeft de SP de afgelopen periode eigenlijk gedaan? De SP heeft een kritische rol gehad in de gemeenteraad en heeft door het stellen van vragen, het indienen van voorstellen, het doen van onderzoek en het voeren van actie ook het een en ander kunnen bereiken: 

  • Einde aan intimidatietrajecten! Verplicht vijf keer per dag solliciteren? Snel dreigen met boetes en respectloze behandeling? De SP maakte zich boos om alle schrijnende klachten over de re-integratietrajecten bij WorkFast en stelde dit regelmatig aan de orde. Door alle publiciteit en aandacht van ons zag de gemeente zich genoodzaakt in april 2014 te stoppen met deze intimidatietrajecten!
  • Compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten: In november 2014 diende de SP een voorstel in om een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten in te stellen in Rheden. Tot die tijd was er de landelijke Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG) en Compensatie Eigen Risico (CER) voor deze doelgroep. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen ons voorstel. Een compensatie voor het vervallen van de landelijke regelingen -waar nota bene geld voor beschikbaar was- bleek voor hen niet nodig…
  • Verkoop huurwoningen aangevochten! Betaalbare huurwoningen van de woningbouwcorporatie mogen niet verkocht worden aan miljardairs. De SP mobiliseerde in 2015 bewoners aan de Van Voorthuijsenstraat in Velp om zich te verenigen in een comité en samen met ons te strijden tegen de verkoop van deze woningen. Onlangs gaf de minister helaas toestemming voor de verkoop. Onze oproep om geen huurwoningen meer te verkopen aan investeringsfondsen werd niet gesteund.
  • Schuldhulpverlening verbeterd! Inwoners met schulden moeten goed geholpen worden als ze om hulp vragen. De SP krijgt al jaren signalen dat er hierbij het nodige misgaat. Formulieren die kwijt raken, te veel wisselingen van consulenten en vertraging in trajecten. Vanaf 2014 kaartten we dit regelmatig aan in de gemeenteraad. Begin 2016 kwam er eindelijk een verbeterplan voor de schuldhulpverlening, waarin een deel van onze aanbevelingen zijn overgenomen. Nu de praktijk nog!
  • 'Boe!' tegen megastal! Een megastal met 468 koeien in de Ellecomse polder vond de SP een slecht plan. Samen met inwoners uit Ellecom kwamen we in 2017 in actie en steunden we bewonerscomité Hoezo Megastal? Dat leverde ruim 1600 handtekeningen en veel publiciteit in lokale media op. De SP vindt dat koeien naar buiten moeten kunnen, dat duurzaamheid en natuur niet gebaat zijn bij een megastal. Helaas stemde een meerderheid van de raad (D66, CDA, VVD, Gemeentebelangen en ChristenUnie) voor dit plan.
  • Een helpende hand geboden! Inwoners lopen soms tegen muren op of verdwalen in de bureaucratie. Onze hulpdienst helpt deze mensen graag, door naar de juiste persoon of instantie te verwijzen, door mee te gaan naar afspraken of te helpen bij aanvragen. Wanneer het nodig is, brengen we de problemen onder de aandacht van de wethouder of gemeenteraad. Zo is de telefonische bereikbaarheid van consulenten verbeterd na een voorstel van de SP op basis van klachten hierover.
Lees verder over wat de SP de afgelopen 4 jaar heeft gedaan: https://rheden.sp.nl/#chapter-21

U bent hier