h

SP-succes: pas op de plaats voor pilot schoonmaakhulp Rheden

10 oktober 2020

SP-succes: pas op de plaats voor pilot schoonmaakhulp Rheden

Foto: SP Rheden

De afgelopen maanden heeft de SP in Rheden zich volop beziggehouden met de huishoudelijke hulp in de gemeente. Wat speelde er? In september 2019 besloot een meerderheid van de gemeenteraad (alleen de SP stemde tegen) tot een pilot, waarbij inwoners in plaats van huishoudelijke hulp medewerkers van een schoonmaakbedrijf over de vloer krijgen. De pilot zou gelden voor nieuwe aanmeldingen voor hulp van inwoners met lichte lichamelijke klachten en vooral in tijdelijke situaties. Ook was duidelijk afgesproken dat tijdens de pilotfase inwoners met huishoudelijke hulp niet actief omgezet zouden worden naar het schoonmaakbedrijf.

Vanaf begin 2020 kreeg de SP al signalen van inwoners die al jaren huishoudelijke hulp hadden actief benaderd werden voor een overstap naar het schoonmaakbedrijf. In de maanden die volgden werden veel mensen, van wie de indicatie verliep, één op één overgezet naar het schoonmaakbedrijf. De communicatie hierover was ronduit slecht, de gemeente bleek vaak onbereikbaar, zo hoorde de SP vaak terug. Inwoners meldden zich ook met klachten over de vermindering van uren en over de geleverde hulp: de schoonmaakhulp bleek niet altijd passend.

Zo verzamelde de SP de afgelopen maanden de zorgen en verhalen van meer dan 80 mensen, zowel inwoners als werknemers van thuiszorgorganisaties in een zwartboek. Dit zwartboek werd onlangs aangeboden aan de wethouder en de gemeenteraad. De wethouder erkende dat er fouten gemaakt zijn en dat veel inwoners te voortvarend zijn overgezet naar het schoonmaakbedrijf.

Eind september nam de SP initiatief voor een debat in de raad en kwam met een uitgebreid voorstel om de pilot uit te voeren zoals die oorspronkelijk was opgezet en de (her)indicaties van de afgelopen maanden te herbeoordelen. Ook moest er volgens de SP een plan komen om de werkdruk van consulenten te verlagen en de wachttijden te verminderen. Na een lang debat heeft de wethouder uiteindelijk toegezegd om per direct te stoppen met het overzetten van mensen, in het geval van een herindicatie, naar het schoonmaakbedrijf. In november zal de wethouder een tussentijdse evaluatie sturen en daarbij ook met een voorstel komen hoe om te gaan met de inwoners die wel al te voortvarend zijn overgezet en het vervolg van de pilot. Volgens de wethouder zijn er al de nodige zaken gecorrigeerd, de komende tijd zal duidelijk worden of en in hoeverre de schoonmaakhulp voor inwoners op dit moment niet passend is. De SP hoopt dat inwoners voor wie dit geldt aan de bel trekken bij de gemeente.

Fractievoorzitter Jorine Dirks: ‘we zijn blij dat er nu sprake is van een pas op de plaats en dat mensen, bij wie de indicatie verlengd moet worden, vooralsnog hun vertrouwde hulp kunnen behouden. We zullen als SP ons in blijven zetten dat inwoners de hulp ontvangen die nodig is en zullen ons er hard voor blijven maken dat de puinhoop bij de gemeente wordt opgelost.’

Het meldpunt van de SP Rheden blijft geopend. Signalen en ervaringen kunnen worden doorgegeven via rheden@sp.nl of 06-30773026.

U bent hier