h
14 december 2014

SP Rheden in gesprek met inwoners over veranderingen in de zorg

De afgelopen weken was de SP Rheden aanwezig in Velp en Dieren om de Zo-krant uit te delen en met inwoners in gesprek te gaan over de komende veranderingen in de zorg.

Lees verder
26 november 2014

SP Rheden doet voorstellen ter verbetering schulddienstverlening

Eind september is de SP Rheden een meldpunt gestart over de schuldhulpverlening van de gemeente Rheden. Inwoners van de gemeente kunnen zich met schulden wenden tot de gemeente. Op eerdere vragen van de SP werd door wethouder Vugts consequent geantwoord dat er geen problemen zouden zijn. Ook tegen individuele inwoners werd verteld dat “hun dossier echt uniek is qua complexiteit”.

Lees verder
18 november 2014

SP stelt vragen over onzintips op Rhedense website

Vorige week is er ophef ontstaan in de media over de tips die in de gemeente Groningen via de website https://wij.groningen.nl/ worden geboden. Deze tips worden verzorgd door Jalp, het digitale loket van Elkander.

Lees verder
17 november 2014

SP Rheden steunt komst asielzoekerscentrum Velp

Op vrijdag 14 november heeft het college van B&W van de gemeente Rheden bekend gemaakt dat er een asielzoekerscentrum zal worden gevestigd in de voormalige “Zusterflat” in Velp. De SP Rheden heeft kennis genomen van dat besluit en heeft direct aangegeven dat onze fractie dat besluit steunt.

Lees verder
5 november 2014

SP Gelderland presenteert verkiezingsprogramma ‘Ideeën voor Gelderland’

De Gelderse SP heeft haar verkiezingsprogramma voor de provinciale statenverkiezingen van maart 2015 vastgesteld. Het programma is getiteld ‘Ideeën voor Gelderland’ De SP zet in op het blijven investeren van Nuon-gelden in de Gelderse samenleving. Daarnaast kiest de partij voor een provinciale overheid die inzet op kleinschaligheid in plaats van schaalvergroting, op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Lees verder
26 september 2014

SP Rheden opent meldpunt schuldhulpverlening

Sinds begin 2013 kunnen inwoners van de gemeente Rheden met schulden zich wenden tot de gemeente. Tot die tijd deed het BAC (Budget Advies Centrum) in Arnhem de afhandeling van schulden voor de gemeente Rheden.

Lees verder
24 september 2014

SP Rheden: "Geen kind van de rekening!"

Op dinsdag 23 september, precies 100 dagen voordat gemeenten verantwoordelijk worden voor de decentralisaties, sprak de gemeenteraad van Rheden voor het eerst uitgebreid over het Jeugdbeleid.

Lees verder
19 juni 2014

Geen extra goederentreinen door onze dorpen: besluit vooruit geschoven tot 2020.

Deze week heeft staatssecretaris Mansveld bekend gemaakt dat er tot 2020 niet meer goederentreinen over de IJssellijn komen te rijden. Zij heeft dit besluit genomen omdat de groei van het goederenvervoer minder is dan verwacht. Pas in 2020 worden mogelijk besluiten genomen over het gebruik van de IJssellijn of een eventuele nieuwe aan te leggen Noordtak.

Lees verder
16 mei 2014

Reactie SP op coalitieakkoord

Na de verkiezingsuitslag van 22 maart heeft D66 als nipt grootste partij het voortouw genomen in de coalitieonderhandelingen. Met de grote winnaar SP (van 2 naar 5 zetels) werden twee gesprekken gevoerd. Uiteindelijk koos D66 ervoor om met de oude coalitie verder te gaan. Op 13 mei werd het nieuwe college geïnstalleerd.

Lees verder
16 april 2014

SP Rheden: eindelijk een eind aan intimidatie-trajecten!

Al sinds het najaar van 2013 stelt de SP Rheden de praktijken van WorkFast en TopProject in de gemeente Rheden aan de kaak. Deze trajecten werden in de gemeente ingezet om mensen met een bijstandsuitkering richting werk te begeleiden.

Lees verder

Pagina's