h
7 februari 2014

Attent wil rapport SP niet in ontvangst nemen

Minder personeel aanwezig dan gewenst, bewoners komen te weinig buiten, aanbod activiteiten te gering, toezicht onvoldoende geregeld, angstcultuur’, dit zijn enkele conclusies uit het onderzoeksrapport dat de SP heeft aangeboden aan de directie van Attent WWZ. Attent wilde op vrijdag 7 februari het rapport niet in ontvangst nemen.

Lees verder
6 februari 2014

SP stelt vragen over re-integratietrajecten en 'géén eigen inbreng' in bijstand

De SP heeft onlangs vragen gesteld aan het college over twee nieuwe re-integratietrajecten. Terugkeer naar werk heeft voor de SP prioriteit. Bij re-integratie staat voor de SP maatwerk, zorgvuldige begeleiding en een respectvolle behandeling voorop.

Lees verder
31 januari 2014

SP Rheden op social media

Sinds vandaag is de SP Rheden ook te vinden op facebook.

Lees verder
30 januari 2014

SP Rheden kiest voor 100% sociaal

Het verkiezingsprogramma waarmee SP Rheden de verkiezingen ingaat draagt de titel ‘100% sociaal’. Bij de keuzes die de SP in dit programma maakt staat het belang van mensen, die het door het lokaal of landelijk beleid moeilijk hebben of gaan krijgen, voorop.

Lees verder
29 januari 2014

SP stemt tegen verruiming koopzondagen

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari jl. stond het onderwerp koopzondagen op de agenda. Voor de vierde keer  sinds 2011 moest er een besluit worden genomen over de mogelijke verruiming van het aantal koopzondagen.

Lees verder
23 januari 2014

Partijen peilen mening van ondernemers: meerderheid tegen verruiming van koopzondagen

Afgelopen woensdagavond hebben (raads)leden van vier politieke partijen, ChristenUnie, Gemeentebelangen, Groep Pieper-Rook/Burgerbelangen en SP, de mening over koopzondagen gepeild. Dit gebeurde voorafgaand aan een bijeenkomst van de ondernermersvereniging in Velp. Aan ondernemers werd gevraagd of zij voorstander waren van het huidige beleid van 12 koopzondagen per jaar of dat zij voor verruiming zijn tot 52 koopzondagen.

Lees verder
23 januari 2014

Eric Smaling: "Geen extra goederentreinen door Oost- Nederland"

Op woensdag 22 januari 2014 vond er een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer, op de agenda stond het spoor en de plannen rondom de goederenroute door Oost-Nederland. De SP ziet niets in tientallen extra goederentreinen in Oost-Nederland.

Lees verder
15 januari 2014

Stop intimidatie-trajecten WorkFast en TopProject

In november  is de SP een meldpunt gestart over WorkFast en Topproejct. De SP had in de periode daarvoor enkele verontrustende signalen gekregen over dit traject. Mensen met een bijstanduitkering kunnen door de gemeente worden doorverwezen naar re-integratietrajecten, zoals WorkFast en TopProject, voor begeleiding naar werk.

Lees verder
28 november 2013

SP Rheden presenteert kandidatenlijst

De SP afdeling Rheden is volop bezig met de voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De kandidatenlijst, die door de kandidatencommissie is voorgedragen, bestaat uit een enthousiaste, actieve groep SP'ers.

Lees verder
21 november 2013

Klachten over WorkFast: SP stelt vragen en roept op ervaringen te delen.

De afgelopen weken heeft de SP Rheden enkele klachten ontvangen van mensen met een bijstandsuitkering die deelnemen aan een traject van WorkFast.

Lees verder

Pagina's