h
11 september 2017

Besluit megastal Ellecom uitgesteld!

Foto: SP Rheden

Landgoed Middachten heeft plannen om in de polder van Ellecom een megastal met 468 melkkoeien te bouwen. De gemeenteraad van Rheden zou in oktober een besluit gaan nemen over dit voornemen. Onlangs werd echter bekend dat het college van B&W meer tijd nodig heeft om het grote aantal ingediende zienswijzen te verwerken en dat besluitvorming wordt uitgesteld. Er zijn in totaal bijna veertig zienswijzen ingediend.

Lees verder
2 juli 2017

SP Rheden steunt petitie tegen megastal

Foto: SP Rheden

Het comité "Hoezo Megastal?" heeft op donderdag 15 juni een petitie gelanceerd tegen de komst van een megastal in Ellecom.

Lees verder
13 juni 2017

SP Rheden blij met opgericht comité tegen Megastal Ellecom

Foto: SP Rheden / googlemaps

Afgelopen week werd bekend dat er een comité "Hoezo Megastal?" is opgericht dat zich zal inzetten tegen de komst van een Megastal voor melkkoeien in Ellecom.

Lees verder
16 maart 2017

SP-stemmers bedankt!

Foto: SP Rheden

Op woensdag 15 maart vonden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Erg veel mensen hebben deze keer een stem uitgebracht, waardoor de opkomst rond de 80% zal uitkomen. De SP heeft in de gemeente Rheden een kleine winst geboekt.

Lees verder
25 februari 2017

De wijk in!

Foto: SP Rheden

Ook tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is de SP Rheden regelmatig in diverse buurten te vinden.

Lees verder
24 februari 2017

Voorbereidingen campagne in volle gang

Foto: SP Rheden

Op woensdag 15 maart vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Ook de lokale SP afdeling in Rheden zal zich vol inzetten deze campagne, voor een socialer Nederland!

Lees verder
17 februari 2017

Doorrekening SP: na de kaalslag de inhaalslag

De afgelopen tijd hebben verschillende economen blootgelegd dat onder de kabinetten Rutte I en II onnodig hard bezuinigd is.  De werkloosheid is onnodig hard opgelopen en vooral: de schade aan de samenleving is groot terwijl dat niet nodig was geweest. De voorstellen van de SP voor de komende vier jaar zetten die kaalslag om in een inhaalslag. Zo laten de cijfers van het Centraal Planbureau vandaag zien. Het investeringspakket van de SP brengt de werkloosheid met 160.000 mensen omlaag en verbetert de koopkracht met gemiddeld 2,2 procent. Het SP-programma zorgt voor minder ongelijkheid en zorgt voor een begrotingsoverschot vanaf 2018 en een fors lagere staatsschuld.

Lees verder
15 december 2016

SP Rheden: “Ruime meerderheid van inwoners Ellecom ziet stal niet zitten”

Landgoed Middachten heeft plannen om in de uiterwaarden van Ellecom een megastal te bouwen, waar plaats is voor 468 koeien (300 melkkoeien en 168 jonge koeien). De SP-afdeling Rheden is de afgelopen weken in gesprek geweest met inwoners van Ellecom over de plannen voor deze megastal.

Lees verder
5 november 2016

SP Rheden: “Geen megastal in Ellecom!”

Middachten heeft vergevorderde plannen voor een megastal (300 melkvee en 168 jonge koeien) in het uiterwaardengebied van Ellecom.

Lees verder
14 oktober 2016

Openbare avond Nationaal ZorgFonds Rheden succes

Foto: SP Rheden

Op woensdag 12 oktober vond de eerste lokale openbare bijeenkomst in Rheden plaats over de campagne voor een Nationaal ZorgFonds. Met een opkomst van ruim 30 inwoners was deze eerste bijeenkomst een succes.

Lees verder

Pagina's