h
18 februari 2022

SP Rheden opent meldpunt 'Ervaringen Incluzio'

Foto: Alexander Raths / Fotolia

In de gemeente Rheden startte begin 2021 Incluzio, de organisatie de 'de sociale basis in Rheden en Rozendaal gaat versterken'.
Incluzio is nu bereikbaar voor vragen in de gemeente Rheden op het gebied van werk, gezondheid, schulden, jeugd en gezin, zorg en welzijn. Zoals bv begeleiding in het dagelijks leven, regelen van vrijwilligers werk en ondersteuning rond opgroeien en opvoeden.

Lees verder
15 januari 2022

Vrijstelling giften - Update

Mogen Rhedense bijstandsgerechtigden tot 1200 euro per jaar aan giften ontvangen, zonder dat dat consequenties heeft voor hun uitkering? Het voorstel van de SP van juli 2021 hierover werd door een  grote meerderheid van de raad gesteund. Helaas ontdekte de  Rhedense SP eind 2021 dat het college het nog niet geregeld had.

Lees verder
3 januari 2022

College voert aangenomen motie niet uit

In juli jl werd met een grote meerderheid (21 voor, 4 tegen) de SP motie aangenomen waarin het college van Rheden werd opgeroepen 'zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vanaf 1 oktober 2021 een vrijstelling in te voeren voor giften tot een bedrag van 1200 euro per jaar voor inwoners, die een bijstandsuitkering ontvangen'.

Lees verder
30 december 2021

Familiedag SP

Foto: SP

Op zaterdag 19 februari 2022, in dierentuin Burgers’ Zoo in Arnhem, organiseert de landelijke SP een bijzonder feestelijke familiedag. Burgers’ Zoo opent de poorten voor maar liefst 2000 SP-leden met hun familie. Er is een mooi programma met bekenden als Emile Roemer, Agnes Kant en natuurlijk Lilian Marijnissen.

Lees verder
23 december 2021

Strijd mee voor de zorg!

Foto: SP

Juist nu hebben we goede zorg nodig. Onder het kabinet Rutte 4 wordt onze zorg nog verder uitgekleed. Dit kan niet.

Lees verder
14 december 2021

Richard Sivasli maakt geen deel meer uit van SP fractie

Raadslid Richard Sivasli heeft recent zijn lidmaatschap van de SP opgezegd. Dit betekent dat hij per direct geen deel meer uitmaakt van de SP fractie.

Lees verder
25 november 2021

SP Rheden doet niet mee met gemeenteraadsverkiezingen

Met pijn in het hart maakt de Rhedense SP bekend dat zij niet mee zullen doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Dit besluit is genomen tijdens een ledenvergadering van de SP Rheden op woensdag 24 november.

Lees verder
21 november 2021

SP-succes in Den Haag: Minder bureaucratie voor leraren

Het onnodige lerarenregister wordt afgeschaft. De initiatiefwet
van de SP en SGP om dat mogelijk te maken is vandaag ook in de Eerste Kamer aangenomen. In het lerarenregister moeten leraren aangeven welke scholingen en opleidingen ze hebben gevolgd. In de praktijk betekent dit voor hen vooral veel meer werk, maar het levert hen verder niks op.
SP-Kamerlid Peter Kwint diende de initiatiefwet in: ‘Dit bureaucratische register is van bovenaf opgelegd door de minister. Nu zijn de leraren zelf weer aan zet om wat te bedenken wat wél werkt. Natuurlijk moeten ook zij bijscholen zo nu en dan. En uit alles blijkt dat ze dat ook zonder deze onzin allang doen. Maar vooral moeten ze zich meer bezig kunnen houden met wat zij het allerliefst doen: Lesgeven aan onze kinderen.’

Lees verder
27 oktober 2021

Jorine Dirks stopt als SP raadslid

Foto: SP Rheden

Helaas heeft Jorine Dirks onlangs moeten besluiten om terug te treden als raadslid. Jorine is vanaf 2010 raadslid en fractievoorzitter voor de SP in Rheden geweest.

Lees verder
3 oktober 2021

Stop de wooncrisis

Foto: SP Rheden

Er is een kolossale wooncrisis in ons land. Wonen wordt voor steeds meer mensen steeds moeilijker te betalen en de crisis maakt elke dag meer slachtoffers. In 10 jaar Rutte stegen de huren met 35 procent.  Het aantal daklozen is verdubbeld. Steeds meer jongeren blijven bij hun ouders wonen vanwege het gebrek aan betaalbare huisvesting. Als je al in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, moet je vaak jarenlang wachten. De huren in de vrije sector zijn torenhoog en de contracten steeds vaker tijdelijk. Ook een betaalbare woning kopen is nauwelijks te doen door de concurrentie met beleggers.

Lees verder

Pagina's