h

Nieuws uit 2008

11 oktober 2008

10.000 ZO-kranten!

Via de ZO-krant informeert de SP – ook buiten verkiezingstijd – een aantal keer per jaar wat er speelt in binnen- en buitenland. Onlangs is de derde editie (najaar) uitgebracht.

Lees verder
9 oktober 2008

Hart van Dieren, één jaar later

Het is alweer ruim een jaar geleden dat de stuurgroep Hart van Dieren bekendmaakte, dat ‘de plannen voor HvD gewijzigd moeten worden, omdat de huidige plannen niet passen bij de beschikbare middelen van 107 miljoen euro. Worden ze ongewijzigd uitgevoerd, dan zouden de kosten ruim 40 miljoen hoger uitvallen’.

Lees verder
13 september 2008

SP Rheden neemt deel aan dag van de Vrede

Op vrijdag 19 september a.s. is er weer de jaarlijkse vredeswandeling door Dieren. Dit in verband met de internationale Dag van de Vrede.

Lees verder
8 september 2008

Uitnodiging scholingsavond Heel de Mens: ‘Een samen werkende maatschappij’

De SP is in Rheden een aantal maanden geleden gestart met een scholingsprogramma rond het SP beginselprogramma Heel de Mens. In elf avonden komen verschillende thema’s aan de orde, waarmee we ook lokaal te maken hebben, zoals bijv. milieu, duurzaamheid, integratie, zorg en onderwijs.

Lees verder
8 september 2008

De nieuwe ZO krant komt er aan!

De laatste ZO krant van dit jaar verschijnt binnenkort, deze editie zal helemaal in het teken staan van Prinsjesdag: de plannen van de regering en de alternatieven van de SP.

Lees verder
8 september 2008

Uitnodiging: 1 oktober discussieavond ‘Internationaal beleid en internationale solidariteit’

Voor woensdag 1 oktober zijn alle SP-leden uitgenodigd voor een ledenbijeenkomst met discussie over het internationale beleid van de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier