h

Nieuws uit 2008

17 november 2008

Waarom de SP niet meedoet aan de waterschapsverkiezingen

Tweede Kamerlid Ronald Van Raak legt uit waarom de SP niet meedoet aan de waterschaps- verkiezingen die nu (vanaf 13 november) gehouden worden.

Lees verder
9 november 2008

Uitnodiging scholingsavond Heel de Mens: ‘Een gezonde maatschappij’

In november is er weer een Heel de Mens scholingsavond. Het thema van deze maand is ‘Een gezonde maatschappij’.

Lees verder
9 november 2008

Hoe is het met uw portemonnee?

Na het zuur komt het zoet.’ Tot vervelens toe heeft de minister-president deze belofte uitgesproken. Niet alleen zorg en onderwijs zouden op orde worden gebracht, ook de koopkracht van de mensen zou erop vooruit gaan.

Lees verder
9 november 2008

15 november in Dieren en Velp: in discussie met de SP over de kredietcrisis

Dagelijks worden we geconfronteerd in kranten en journaals met de kredietcrisis. Wat de oorzaken en gevolgen precies zijn, is interessante materie. Rhedense SP’ers willen a.s. zaterdag graag met de mensen in Dieren en Velp in gesprek en discussie over dit onderwerp.

Lees verder
6 november 2008

SP stemt tegen de gemeentelijke begroting 2009

In de Gelderlander van 6 november schrijft Leon van Wijngaarden in zijn commentaar op de Rhedense begrotingsbehandeling dat het de meeste fracties domweg ontbreekt aan de wil om zaken aan de kaak te stellen.

Lees verder
6 november 2008

De SP fractie loopt weg uit raadszaal en wel hierom…

Tijdens de stemming over moties en amendementen, die waren ingediend tijdens de begrotingsbehandeling 2009 op 4 november j.l. is de SP fractie inderdaad weggelopen uit de raadszaal.

Lees verder

Pagina's

U bent hier