h

Nieuws uit 2014

14 december 2014

SP Rheden in gesprek met inwoners over veranderingen in de zorg

De afgelopen weken was de SP Rheden aanwezig in Velp en Dieren om de Zo-krant uit te delen en met inwoners in gesprek te gaan over de komende veranderingen in de zorg.

Lees verder
27 november 2014

Geen meerderheid voor compensatie chronisch zieken en gehandicapten

Met ingang van dit jaar worden verschillende regelingen, waar chronisch zieken en gehandicapten recht op hadden, vanuit Den Haag afgeschaft. De gemeente wordt nu verantwoordelijk om met lokale regelingen te komen, ter compensatie van hoge zorgkosten.

Lees verder
26 november 2014

SP Rheden doet voorstellen ter verbetering schulddienstverlening

Eind september is de SP Rheden een meldpunt gestart over de schuldhulpverlening van de gemeente Rheden. Inwoners van de gemeente kunnen zich met schulden wenden tot de gemeente. Op eerdere vragen van de SP werd door wethouder Vugts consequent geantwoord dat er geen problemen zouden zijn. Ook tegen individuele inwoners werd verteld dat “hun dossier echt uniek is qua complexiteit”.

Lees verder
18 november 2014

SP stelt vragen over onzintips op Rhedense website

Vorige week is er ophef ontstaan in de media over de tips die in de gemeente Groningen via de website https://wij.groningen.nl/ worden geboden. Deze tips worden verzorgd door Jalp, het digitale loket van Elkander.

Lees verder
17 november 2014

SP Rheden steunt komst asielzoekerscentrum Velp

Op vrijdag 14 november heeft het college van B&W van de gemeente Rheden bekend gemaakt dat er een asielzoekerscentrum zal worden gevestigd in de voormalige “Zusterflat” in Velp. De SP Rheden heeft kennis genomen van dat besluit en heeft direct aangegeven dat onze fractie dat besluit steunt.

Lees verder
13 november 2014

Zorgen over jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeentes verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze overheveling van taken van provincie naar gemeente gaat gepaard met grote bezuinigingen. In Rheden heeft de SP fractie hierover al eerder haar zorgen geuit . De Gelderse fractie vindt dat de provincie de jeugdzorg niet zomaar bij de gemeente over de schutting kan gooien.

Lees verder

Pagina's

U bent hier