h

Nieuws uit 2004

17 juli 2004

SP kamerlid Agnes Kant in Lorentzhuis in Velp

Woensdag 21 juli a.s. is Agnes Kant (tweede kamerlid SP) op werkbezoek in het Lorentzhuis in Velp. In het kader van de landelijk campagne "No Claim No Way" spreekt Agnes Kant over de risico's die kleven aan een "no claim" (een soort van eigen risico) in het ziekenfonds. Minister Hoogervorst wil de ziekenfondspremie met ca. 65 euro per jaar verhogen. Als je dat jaar dan geen gebruik ("no claim") hebt gemaakt van de zorg, krijg je 250 euro terug.

Lees verder
7 juli 2004

Resultaten buurtonderzoek in Rheden en Velp.

In de maand maart 2004 heeft de SP afdeling Rheden in Velp en Rheden geënquêteerd.

Lees verder
29 april 2004

PLATFORM PARDON NÚ versterkt zich en breidt akties uit.

Dieren - Het op initiatief van de SP opgerichte Platform Pardon Nú heeft naast de deelname van Pvda, Groenlinks en Vluchtelingenwerk inmiddels versterking gekregen van de Christenunie. Hieruit blijkt dat het lot van uitgeprocedeerde asielzoekers een groot deel van de bevolking ter harte gaat.

Lees verder
29 april 2004

SP europarlementariër Erik Meijer in Rheden

Rheden - Op de op 14 april jl. gehouden thema-avond van SP afdeling Rheden bracht de SP-europarlementariër Erik Meijer een verhelderende en interessante uiteenzetting over de geschiedenis en ontwikkelingen van de EU. Ook was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De avond was voor een ieder toegankelijk en was ondanks de iets tegenvallende opkomst een succes.

Lees verder
29 april 2004

Resultaten buurtonderzoek in Dieren.

In de maand februari heeft de SP afdeling Rheden in uw buurt een onderzoek gehouden. Graag bedanken wij u voor de medewerking aan dit onderzoek. Door het geven van uw mening is er voor u en voor ons meer duidelijk geworden over de wijk. Met dit verslag willen wij u op de hoogte stellen van de resultaten van het onderzoek.

Lees verder
29 april 2004

Gemeenteraad Rheden bespreekt naar aanleiding van SP-onderzoek verkeerssituatie Rhedens

De Steeg - Het college van B en W van Rheden stelde in de (concept)antwoordbrief aan de SP naar aanleiding van in het december 2003(!) toegezonden SP onderzoeksrapport over de verkeerssituatie bij het Rhedens, dat de voorstellen die daarin gedaan werden niet nodig waren en/of niet uitvoerbaar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier