h

Nieuws uit 2018

19 maart 2018

Wat heeft de SP Rheden de afgelopen 4 jaar bereikt?

Foto: SP Rheden

De SP was in de periode 2014-2018 met 5 raadszetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Rheden en was hiermee de grootste partij in de oppositie. De fractie werkt nauw samen met de afdeling. Op deze manier weet de SP wat er onder de mensen speelt, in de straten, wijken en dorpen en kan dit inzicht gebruiken in de raad.

Lees verder
18 maart 2018

SPeerpunt 1: Omkijken naar elkaar!

Foto: SP Rheden

Tot aan de verkiezingen licht de SP steeds een van de vijf speerpunten van de partij uitgebreid toe.
Vandaag speerpunt 1: Omkijken naar elkaar! Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit met kwetsbare inwoners, niet bezuinigen op minimabeleid en zorg.

Lees verder
18 maart 2018

Waarom is de SP tegen de sleepwet?

Foto: SP Rheden

Op woensdag 21 maart vindt ook het sleepwetreferendum plaats. Lees hieronder waarom de SP tegen deze nieuwe wet is.

Lees verder
18 maart 2018

Even voorstellen, nr 2: Lyan van Vliet

Foto: SP Rheden

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen alle 16 SP-kandidaten zich hier kort voorstellen. We tellen af van nummer 16 naar nummer 1. Vandaag is nummer 2 van de kandidatenlijst aan de beurt: Lyan van Vliet.

Lees verder
17 maart 2018

SPeldenprik: Hoeveel huurwoningen heeft een miljardair eigenlijk nodig?

Foto: SP Rheden

Het aantal huurwoningen neemt de laatste jaren ook in onze gemeente af, door sloop, verkoop en huurverhogingen. Verkoop van huurwoningen aan investeerders is wat de SP betreft zeer onwenselijk.

Lees verder
17 maart 2018

Even voorstellen, nr 3: Richard Sivasli

Foto: SP

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen alle 16 SP-kandidaten zich hier kort voorstellen. We tellen af van nummer 16 naar nummer 1. Vandaag is nummer 3 van de kandidatenlijst aan de beurt: Richard Sivasli.

Lees verder

Pagina's

U bent hier