h

Nieuws uit 2010

17 november 2010

SP in actie aan de poorten van Presikhaaf

SP Rheden gaat samen met andere SP afdelingen uit de regio aandacht vragen voor de bezuinigingsplannen op de sociale werkplaatsen. Het kabinet wil de mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB uitkering) korten op hun inkomen. Op termijn zullen minstens 30.000 arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening verdwijnen.

Lees verder
17 november 2010

Gelderse SP stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast

De Gelderse SP leden aanwezig tijdens de regioconferentie op 13 november in Arnhem hebben de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld waarmee de SP de komende provinciale verkiezingen van 2 maart 2011 ingaat. Eric van Kaathoven werd tot lijsttrekker verkozen. De Rhedense SP’ers Henk Molenaar, Jorine Dirks en Lyan van Vliet staan ook op de lijst, op resp. nr. 18, nr. 25 en nr. 30.

Lees verder
17 november 2010

SP vraagt aandacht voor bezuinigingen op sociale werkvoorziening

Tijdens de behandeling van de begroting heeft de SP fractie een motie ingediend om aandacht te vragen voor de gevolgen van de bezuinigingsplannen voor de sociale werkplaatsen (WSW). Er is sprake van een bezuiniging van minstens 120 miljoen op het WSW-budget, op langere termijn kan dat oplopen tot 650 miljoen. Ook wil het kabinet alleen nog mensen tot de sociale werkvoorziening toelaten die in de zwaarste categorie zitten. Zo blijven alleen die mensen over die beschut binnen werken, zoals dat heet. De SP verzet zich tegen deze voornemens onder het motto ‘Armoede werkt niet!’

Lees verder
17 november 2010

SP stemt tegen Rhedense begroting

Op dinsdag 9 november werd op het gemeentehuis in De Steeg de begroting voor 2011 behandeld. De SP fractie heeft uiteindelijk tegen deze begroting gestemd, omdat de begroting gebaseerd is op keuzes uit het coalitieakkoord en het beleidsplan. De SP herkende zich onvoldoende in deze gemaakte keuzes en noemde daarbij enkele voorbeelden.

Lees verder
12 november 2010

Omwonenden IJsselroute en Twenteroute niet vogelvrij

De acties die omwonenden langs de IJsselroute en Twenteroute samen met de SP hebben gevoerd, hebben ertoe geleid dat extra goederentreinen op dit spoor niet mogen leiden tot extra overlast.

Lees verder
7 november 2010

SP-ers buurten in Laag-Soeren

Afgelopen zaterdag 6 november was een aantal bestuursleden aanwezig in Laag-Soeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier