h

Nieuws uit 2013

27 juni 2013

Traverse Dieren: van tekentafel naar tunnel graven

In de Provinciale staten werd op 26 juni jl. een besluit genomen over het inpassingsplan Traverse Dieren. Onderstaand bericht is afkomstig vanuit de provinciale Statenfractie van de SP.

Lees verder
26 juni 2013

Meerderheid raad stemt voor voorstellen SP over externe inhuur

Bij de raadsvergadering van 25 juni jl. over de jaarstukken en de voorjaarsnota heeft de SP weer aandacht gevraagd voor het onderwerp externe inhuur.

Lees verder
26 juni 2013

Algemene Beschouwingen SP: zorgen over decentralisaties en bezuinigingen

Op 25 juni jl. stonden de Algemene beschouwingen op de agenda van de gemeenteraad. Hierbij wordt teruggeblikt en vooruitgeblikt door alle Rhedense fracties. Al meerdere jaren op rij staan de algemene beschouwingen van de SP fractie in het teken van financiële zorgen, de crisis, Haags beleid en landelijke en lokale bezuinigingen.

Lees verder
20 juni 2013

Traverse Dieren: bestemmingsplan stationsgebied en verkeerscirculatieplan.

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni heeft de raad gesproken over twee onderwerpen, die met het project Traverse te maken hadden. Op de agenda stond het bestemmingsplan stationsgebied en het verkeerscirculatieplan. Een week later zou de provincie een besluit nemen over het inpassingsplan (over o.a. de lange tunnelbak)

Lees verder
1 juni 2013

Stand van zaken: goederenvervoer

Op woensdag 29 mei vond in Theothorne in Dieren een inloopavond plaats over het goederenvervoer door Oost Nederland.

Lees verder
29 mei 2013

Geen steun voor SP voorstellen over goede thuiszorg

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 28 mei stond de beleidsnota Aanbesteden en Inkopen 2013 op de agenda. De SP fractie heeft hierbij weer aandacht gevraagd voor de aanbestedingscriteria van de huishoudelijke hulp.

Lees verder

Pagina's

U bent hier