h

Nieuws uit 2011

27 oktober 2011

Statenleden spreken zich uit voor lange tunnelbak Traverse Dieren

Afgelopen woensdagavond hebben Provinciale Statenleden zich in een commissievergadering gebogen over de voorlopige Tracékeuzenotitie Traverse Dieren. Eind september hebben Gedeputeerde Staten zich uitgesproken voor de variant met korte tunnelbak. De SP heeft zich daar op dat moment al tegen uitgesproken.

Lees verder
25 oktober 2011

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011 (Slot?)

In april 2011 stelde de SP fractie schriftelijke vragen over de gang van zaken rond de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Lees verder
17 oktober 2011

SP solidair met medewerkers van sociale werkplaats Presikhaaf (met reactie Presikhaaf Bedrijven)

Op vrijdag 14 oktober hebben SP-ers uit de regio handtekeningen verzameld tegen de bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening bij Presikhaaf Bedrijven.

Lees verder
14 oktober 2011

Occupy ook in Nederland

Zaterdag 15 oktober wordt er wereldwijd geprotesteerd tegen de uitwassen van het kapitalisme.

Lees verder
14 oktober 2011

598 keer nee tegen afbraak voorzieningen

Op donderdag 13 oktober vond de extra informatie-avond plaats over het nieuwe bezuinigingsplan voor de gemeente Rheden. Tijdens deze avond konden inwoners inspreken. De SP Rheden heeft ook ingesproken en heeft vervolgens de ansichtkaarten-actie afgesloten met het aanbieden van de kaarten aan het College van B&W. Lees hier de bijdrage van Tamara Koppelaar, voorzitter van de afdeling.

Lees verder
7 oktober 2011

Rhedense bezuinigingen minder hoog dan gedacht.

Begin oktober is er eindelijk duidelijkheid gekomen over de lokale bezuinigingen. Er blijkt minder te moeten worden bezuinigd dan de verwachte 5 miljoen euro per jaar, waar de eerdere plannen uit ‘Minderen met beleid’ op waren gebaseerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier