h

Nieuws uit 2011

5 oktober 2011

Traverse Dieren: SP vindt korte variant geen goede keuze!

Al jarenlang wordt er gesproken over plannen voor Traverse Dieren, het vroegere Hart van Dieren. Dit heeft al veel tijd en geld gekost. Nu zijn er weer nieuwe ontwikkelingen te melden.

Lees verder
4 oktober 2011

Besluit Casa Intermezzo: Meedogenloos of mededogen?

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 27 september, moest de gemeenteraad een besluit nemen over het al dan niet open houden van Casa Intermezzo. Lees hier de bijdrage van onze fractie over dit onderwerp.

Lees verder
6 september 2011

Verkoop huurwoningen: doen of niet doen?

De SP Rheden maakt zich al geruime tijd grote zorgen over de verkoop van huurwoningen door Vivare binnen de gemeente Rheden. De afdeling heeft hier gesprekken over gevoerd met een aantal omwonenden van die leegstaande woningen en heeft hier ook contact over gehad met woningbouwcorporatie Vivare.

Lees verder
1 september 2011

In actie tegen de bezuinigingen

Tijdens de zomer is de afdeling actief geweest met de ansichtkaarten-actie. Ook de komende maand zal de afdeling verder gaan met deze actie.

Lees verder
12 juli 2011

SP vraagt (weer) duidelijkheid over cijfers externe inhuur

Tijdens de laatste raadsvergadering van 5 juli werd o.a. de Jaarrekening 2010 behandeld. Een belangrijk punt van kritiek van de SP was dat in de jaarrekening niet duidelijk te lezen is wat het totale personeelsbudget van onze gemeente is, laat staan wat de hoogte van de externe inhuur is.

Lees verder
8 juli 2011

Laatste raadsvergadering; nu reces!

Op dinsdag 5 juli vond de laatste raadsvergadering van dit politieke seizoen plaats. Op de agenda stonden de financiële stukken, zoals de kadernota. De afgelopen weken heeft de fractie van de SP zich goed voorbereid op deze stukken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier